Jag för en konversation med mitt material som en form för att tala om närvaro, förgänglighet och måleri. Under arbetsförloppet följer jag råvarorna som befinner sig i ständig omvandling och tar sig i nya skepnader. Genom upplösning, genom sammansättning.

I have a conversation with my material as a way to discuss presence, transience, and painting. During the working process, I witness the matter in a motion of constant changes. To be dissolved, to be formed into a mass.

X

SOLVE
ramen,
åter till en flytande form

viker sig undan
från den tydliga
bilden av dig

det som
redan är
förstört
syrsätts

X

COAGULA
vårt avstånd,
det våta

reducerar
ditt tal till
en saltlösning

lämnar
en koncentrerad linje

X

Amanda Björk
bjorkamanda.com
bjorkamanda@protonmail.com
instagram: bjoerkamanda

X

X

X

X

X